top of page
Anchor 3

סדנת בניית כלי נגינה מחומרים ממוחזרים

מפגש חד פעמי – כ 3 שעות.

סדנת בניית כלי נגינה מחומרים ממוחזרים לגננות מוגשת כחלק מפרוייקט "אקו- מיוזיק" העוסק בשילוב שבין מוסיקה לאיכות הסביבה.

המטרות: 

א.  חידוד התודעה לנושא רעש כמפגע .

ב. מתן  כלים שימושיים לעבודה עם הילדים בנושא מיחזור.

ג.  דרך נוספת לקרב את הילדים לעולם המוסיקה.

מהלך הסדנה:

א.    הרצאה בנושא רעש כמפגע, כולל התנסות בהמחשה פיזית של  הצליל

ב.    הסברים על עקרונות הפקת צליל במשפחות הכלים השונות והצעת מתודה להצגת והכנסת הילדים לעולם המוסיקה דרך החומרים.

ג.     הדגמה קצרה של נגינה על כלי נגינה מוכנים מחומרים ממוחזרים.

ד.    הדגמת בנייה של כלי נגינה ברמות שונות תוך התנסות של הגננות

ה.    סיכום  והעלאת סוגיות ופתרונות בבניית כלי נגינה עבור חצר הגן.

 

קישור לסרטון

  • YouTube
  • Facebook

איכות סביבה  =  מוסיקה

recycling-48271_960_720.webp
bottom of page